Đăng ký Publishers

Thông tin cá nhân

Họ và tên chủ quản *

Địa chỉ email *

Số điện thoại di động *

Thông tin website

Nhập url website của bạn *

Traffic tháng *

Ảnh chụp traffic web (nhập link ảnh) *

MÃ QUẢNG CÁO CỦA WEBSITE CỦA BẠN

Khai báo giá banner

Bạn sẽ nhận được 60% giá banner bạn khai báo nếu có nhà quảng cáo lựa chọn hiển thị sản phẩm của họ trên website của bạn. Hãy đặt một mức giá hợp lý nhất !

970x90 *

728x90 *

300x250 *

300x600 *

970x250 *

Ghi chú